Páty

hu | en | de
Fejléc 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Pályázatok

 

Az Önkormányzat elnyert pályázatai

 

2021

A projekt sajtóközleménye itt olvasható


- a támogató neve: Pénzügyminisztérium

- a kedvezményezett neve: Páty Község Önkormányzata

- a projekt címe: Új bölcsőde építése Pátyon a szolgáltatáshiány csökkentése érdekében

- a támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 224 millió Ft

- a projekt tartalma: 

A projekt célja egy két csoportos, 28 férőhelyes bölcsőde megépítése. A község központi részén lévő 922 helyrajzi számú ingatlant két szomszédos telek összevonásával alakította ki az Önkormányzat, bölcsődeépítés céljára. A telken az összevonás következtében két épület áll, a Széchenyi tér felől a meglévő és üzemelő 2 csoportos "Csibe" óvoda, az Árpád utca felől pedig az üres - kissé leromlott állagú - volt csendőrház. A két épület - két ütemben történő – összeépítésével terveztettük meg a 4 csoportos bölcsőde épületét. 

I. ütem: A "Csibe" óvoda épülete (és jelenlegi funkciója) megtartásra kerül, de átalakításra kerül a volt csendőrház és megépül a két meglévő épületet összekötő épületrész. Az intézmény többcélú óvoda-bölcsődeként addig működik, amíg a két óvodai csoport áthelyezésre nem kerül a településen tervezett 8 csoportos óvodába, annak megépülése után.

A II. ütemben a két óvodai csoport áthelyezése után az óvodai épületszárnyban is kialakításra kerül egy újabb bölcsődei nevelési egység (két bölcsődei csoport). 

 

Jelen projekt kizárólag az I. ütem megvalósítására irányul.

 

Az új bölcsődében a gondozási egység mellett, az üzemeltetési-szociális helyiségek (öltözők, teakonyha, mosoda, tápszer- és melegítőkonyha, raktárak) kapnak helyet. A volt csendőrházban (1925-ben épült, több éve lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő épület) kerül kialakításra az igazgatási rész (vezetői és gazdasági iroda, gyermeknevelői szoba, irattár, továbbá egy orvosi szobaként, elkülönítőként használható helyiség). A bölcsőde bejárati ajtaján keresztül a bejárati előtérbe jutunk, innen nyílik a gondozási egység öltöző-átadó helyisége, továbbá egy akadálymentesen is használható vizesblokk (szülők részére), és a babakocsi tároló helyiség. Itt biztosítunk belső átjárást (kizárólag a dolgozók számára) az óvodai épületrészbe. A tervezett gondozási egység átadó-öltözőjén keresztül lehet bejutni a gyermekszobákba, illetve a fürösztő helyiségbe is. Terveztünk szobai raktárt és kerti tárolót is. A fogyóeszköz, a játék és a selejtraktár után a melegítőkonyhához közlekedőfolyosó vezet. Innen nyílik a dolgozók étkező/teakonyhája, a mosoda, a takarító és tisztítószer-tároló, a férfi és a női öltöző vizesblokkal, és a melegítőkonyha tálalója. A tápszerkonyha közvetlenül a tálalóba nyílik. Az intézményvezető és a gazdasági vezető közös irodát kap, mellettük van a gyermeknevelői szoba. Az orvosi-elkülönítő szoba többcélú, tárgyalóként is használható. Az óvodai épületrész jelen beruházással nem változik, megközelítése, belső működése a bölcsődétől független, a játszóudvarok (óvoda és bölcsőde) elkerítettek, szintén önálló megközelítésűek. Eszközbeszerzés: a két csoportszobával történő bővítést követően, szükséges, eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzése, melyek közvetlenül kapcsolódnak a bölcsődei ellátáshoz. 

Udvar, terasz, játszóudvar kialakítás: az I. ütemben a tervezett játszóudvarok összes alapterülete: 505.5 m2, ebből 204 m2 terasz, 301.5 m2 kert. 

Parkolóhelyek: Összesen 15 parkoló létesül: 4db a gazdasági udvarban, 11 db a Széchenyi tér felől, ebből 1 db akadálymentes kialakítással 

Előtér, kerékpár- és babakocsi tároló: - az épület bejáratának megközelítésére fedett, nyitott-tornác épül, kerékpárt tárolni kültéren, 10 db kerékpár részére lesz beálló, babakocsi tároló az épületen belül, fűtött térben kapott helyet.

Megújuló energiák alkalmazása: A projekt kialakítása során törekedtünk a fenntarthatóságra, az óvoda működési költségeinek csökkentésére, a környezetvédelemre, és a szemléletformáló projekt létrehozására, ezért napelemes rendszer telepítését tervezzük.

Akadálymentesítés: A létesítményt a funkciónak megfelelő teljes körű komplex akadálymentesítéssel kívánjuk megvalósítani. 

 

- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. március 12.

- a támogatási szerződés száma: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/5

2020


PÁTY, 4865 HRSZ-Ú ÚT ÉS BÓBITA UTCA KÖZÖTTI TERÜLET CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE A projekt azonosítója: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/19 Támogató PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Támogatás összege: 148,65 MILLIÓ FORINT Várható befejezés:2020. 10.30.

Páty Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Pénzügyminisztérium által meghirdetett Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését célzó pályázaton (PM­_CSAPVÍZGAZD_2018/19). A pályázat keretében Páty Község Önkormányzata 148.651.772 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott, a beruházás megvalósulásához szükséges önerőt Páty Község Önkormányzata biztosította. A kivitelező cég a Nemes Bau Plusz Kft. lett, a cég közbeszerzés útján került kiválasztásra. A beruházás 2020. áprilisától indult és 2020. október 21-énsikeresen lezárult. A beruházással megvalósulhatott a projekt főbb célja, a Telki felől, nagyobb esőzések esetén lezúduló csapadékvíz visszatartása ill. levezetése a Füzes-patakba." A beruházás az alábbi utcákat érintette: Füzespatak utca, Bóbita utca, Telki út, 4865 hrsz út

 

 


 

 

Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával elkészült okos zebra. A kivitelezés költségeinek 50%-át az alapítvány állta. A pátyi projekt esetében a kivitelezéshez szükséges pénz 2,8 millió Ft, ennek felét Páty Község Önkormányzata biztosította. A pályázat teljes leírása itt  olvasható.

2019

Innovációs és Technológiai Minisztérium Hulladékgazdálkodási Főosztály - illegális hulladék elszállítása 666.750 Ft

Belügyminisztérium - Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Árpád u. 14. Egészségház felújítása 29.992.144 Ft

Pénzügyminisztérium  - Új bölcsőde építése Pátyon 224.000.000 Ft

Lechner Tudásközpont Hagyományok Háza felújítása  10.000.000 Ft


2018

Centenáriumi Emlékbizottság - I. világháborús emlékmű felújítása 2.000.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.340.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 45.508.800 Ft


 2017

 

 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01210: Páty község önkományzata ASP központhoz való csatlakozása

 

 

Belügyminisztérium - Vis Major pályázat 2016

 

 

 

KEHOP-5.2.9 Épületenergetikai pályázat a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda (Iskola utca) Épület hátsó szárny tetőszerkezet cseréje, fűtéskorszerűsítés, ablak- és ajtócsere 10.563.585 Ft

VIS MAIOR ár- és belvízvédelem - Erdőalja, Mókus, Bánya, Kossuth u. áteresz 27.717.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 968.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 43.956.400 Ft


2016

 

Belügyminisztérium által nyújtott 44 millió Ft-os támogatás a körzeti megbízotti iroda felújítására és az épületben további szolgálati lakás kialakítására, az épület tartószerkezetének rendbetételére, valamint az épület korszerűsítésére.

 

 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére készült Kopjafa emlékmű díszkivilágítása és út kiépítése

 

Magyar Labdarúgó Szövetség - sportpályára műfű 17.482.077 Ft

VIS MAIOR Ár- és belvízvédelem (Mézeshegy u., Erdőalja u., Telki és Arany J. u. kereszteződés)  9.823.000 Ft

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 977.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 47.399.200 Ft

 

2015


KEOP-5.5.0/K/14: Páty község közvilágításának energiatakarékos átalakítása

 

Európai Polgárok Testvérvárosi Találkozója Pátyon 2015. okt. 22-25.
Elnyert támogatás összege: 12.000 Euro

A rendezvényen készült képek 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Európa a polgárokért'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' program

Magyar Labdarúgó Szövetség - élőfüves labdarúgópálya 53.201.370 Ft

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1.672.171 Ft

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 886.600 Ft

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

Az óvodai és iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására v. új sportlétesítmény létrehozására (Az iskolai műfüves pálya korszerűsítése, futó-, röplabda-, kosárlabda-pálya kialakítása) 19.877.835 Ft

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Zsoboki gyerekek vendéglátása 700.000 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 47.730.000 Ft

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 716.000 Ft


2014

KEOP 5.5.0/K/14 Közvilágítás energiatakarékos átalakítása - Közvilágítás korszerűsítése 109.761.020 Ft

VIS MAIOR - Árvíz és belvíz védelem 686.000 Ft

Itthon vagy - Magyarország szeretlek - Szüreti felvonulás, mulatság (közös tűzgyújtás) 520.000 Ft

Európa a polgárokért program (2014-2020) - 2015. október 24-27. Testvérvárosi találkozó Pátyon 3.600.000 Ft

Magyar Labdarúgó Szövetség - iskolai műfüves pálya 19.184.203 Ft

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 69.735.200 Ft

Magyar Labdarúgó Szövetség - iskolai műfüves pálya 19.184.203 Ft


2009

ÁROP-3.A.1/A-2008-0006 sz.: Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2022. május

Megjelent a Pátyi Kurír májusi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.A tartalomból:

- Bocskai-ösztöndíjak

- Volánbusz menetrend: lakossági felmérés

- Komposztáló program

-Új körzeti megbízott érkezett

- Iskolai Óvodai hírek

- PSE hírek

- Beszélgetés Halmai Anikó lovasoktatóval

tovább

Meghívó testületi ülésre 2022.05.11.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2022. május 11-én-án (szerdán) 17 órára

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.)

tovább

Hirdetmények

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület földtulajdonosainak értesítése

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület, Budakeszi-Budapest Földtulajdonosi Közössége földtulajdonosi gyűléséről szóló hirdetmény itt olvasható.

tovább

Széchenyi 2020

Adó 1% felajánlás

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 

19179801-1-13

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

18720923-1-13 

Páty Faluközösségért Alapítvány

18663468-1-13 

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

18687996–2–13 

Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület

18704204-1-13

Zöld Sziget Állatmenhely

18145869-1-13

A Pátyi Református Templomért Alapítvány

18661363-1-13

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

kerekes gizella
2021. 10. 19.

VÁSÁR! Szombaton,okt.23-án Páty,Kossuth u.4.kapujában Eladó:elektromos szerszámok,-készül...

tovább
nagy miklósné
2021. 10. 18.

eladó mahagóni,különleges szerelésű,sok pakolási lehetőséggel rendelkező nappali szekrény...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
©2015 Páty önkormányzata